από το έτος 1997

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χαρτί σε ρολό μηχάνημα κοπής