ରବର ମେସିନ୍ |

ବୃତ୍ତିଗତ ଉତ୍ପାଦକ, ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେବା |

ରବର କର୍ମଶାଳାର ସାମଗ୍ରିକ ସମାଧାନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା |

 • ରବର ଚୋପା

  ରବର ଚୋପା

  ମଡେଲ୍: X (S) N-3 / X (S) N-10 / X (S) N-20 / X (S) N-35 / X (S) N-55 / X (S) N-75 / X (S) N-110 / X (S) N-150 / X (S) N-200 |
  ଏହି ରବର ବିସର୍ଜନ କନିଡର୍ (ବାନବିରୀ ମିକ୍ସର୍) ମୁଖ୍ୟତ natural ପ୍ରାକୃତିକ ରବର, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରବର, ପୁନ laimed ପ୍ରାପ୍ତ ରବର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଫୋମିଙ୍ଗ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକୀକରଣ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିଗ୍ରୀ ସାମଗ୍ରୀର ମିଶ୍ରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • ରବର ମିଶ୍ରଣ ମିଲ୍ |

  ରବର ମିଶ୍ରଣ ମିଲ୍ |

  ମଡେଲ୍ : X (S) K-160 / X (S) K-250 / X (S) K-360 / X (S) K-400 / X (S) K-450 / X (S) K-560 / X (S) K-610 / X (S) K-660 |
  କ raw ୍ଚା ରବର, ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ରବର, ଥର୍ମୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା EVAwith ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନ୍ତିମ ସାମଗ୍ରୀରେ ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ରୋଲ୍ ରବର ମିଶ୍ରଣ ମିଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଅନ୍ତିମ ସାମଗ୍ରୀକୁ ରବର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି ପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ହଟ୍ ପ୍ରେସ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ |

 • ରବର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର |

  ରବର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର |

  ମଡେଲ୍: XY-2 (3) -250 / XY-2 (3) -360 / XY-2 (3) -400 / XY-2 (3) -450 / XY-2 (3) -560 / XY-2 (3) -610 / XY-2 (3) -810 |
  ରବର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଉଛି ରବର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମ basic ଳିକ ଉପକରଣ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତ fabric କପଡା ଉପରେ ରବର ଲଗାଇବା, କପଡାକୁ ରବରାଇଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ରବର ସିଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

 • ରବର ଭାଲକାନାଇଜିଂ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ |

  ରବର ଭାଲକାନାଇଜିଂ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ |

  ମଡେଲ୍: XLB-DQ350x350x2 / XLB-DQ400x400x2 / XLB-DQ600x600x2 / XLB-DQ750x850x2 (4) / XLB-Q900x900x2 / XLB-Q1200x1200 / XLB-Q1200x2500
  ଏହି ସିରିଜ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଭଲକାନାଇଜିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରବର ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗଠନ କରେ |

 • ରବର ଟାଇଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ |

  ରବର ଟାଇଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ |

  ମଡେଲ୍: XLB 1100x1100x1 / XLB 550x550x4 |
  ରବର ଟାଇଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ରବର ମେସିନ୍, ଏହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଟାୟାର୍ ରବର ଗ୍ରାନୁଲ୍ସକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରବର ଚଟାଣ ଟାଇଲରେ ଭାଲକାନାଇଜିଂ ଏବଂ କଠିନ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏହି ସମୟରେ, ଏହା PU ଗ୍ରାନୁଲ୍ସ, ଇପିଡିଏମ୍ ଗ୍ରାନୁଲ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ରବରକୁ ଟାଇଲ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିପାରିବ |

 • ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଟାୟାର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ମେସିନ୍ |

  ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଟାୟାର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ମେସିନ୍ |

  OULI ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଟାୟାର ରବର ପାଉଡର ଯନ୍ତ୍ରପାତି: ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଟାୟାର ପାଉଡର ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଚୁମ୍ବକୀୟ ବାହକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ ୟୁନିଟ୍ |ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ, ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ନାହିଁ, କମ୍ ଅପରେସନ୍ ମୂଲ୍ୟ |ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଟାୟାର ରବର ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ lt ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପକରଣ |

ଆମ ବିଷୟରେ

| ସ୍ EL ାଗତ

କଳିଙ୍ଗ ଓଉଲି ମେସିନ୍ CO।, LTD ସୁନ୍ଦର ହୁଆଙ୍ଗଡାଓରେ ଅବସ୍ଥିତ, କଳିଙ୍ଗ ସହର ଶାନ୍ଦୋଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଦେଶ ଚୀନ୍ ର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ | ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆର୍, ଡି, ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବା ସହିତ ରବର ଯନ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |

 • ସେବେଠାରୁ

  1997

  କ୍ଷେତ୍ର

  5000

  ଦେଶଗୁଡିକ |

  100+

  କ୍ଲିଣ୍ଟସ୍

  500+

ଭିଡିଓ ଦେଖାଉଛି |

ବ୍ୟବସାୟ ପରିଦର୍ଶନ, ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ବୁ ate ାମଣା କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ!

ଆମର ସମ୍ମାନ

| ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍
 • bb3
 • ଆମର ସମ୍ମାନ 01
 • bb4
 • bb5
 • ଆମର ସମ୍ମାନ 02
 • bb6
 • ଆମର ସମ୍ମାନ 03
 • ଆମର ସମ୍ମାନ 04

ସମ୍ପ୍ରତି

ସମ୍ବାଦ

 • ପ୍ଲାଷ୍ଟେଚ୍ ଭିଏତନାମ 2023 ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଲା, କଳିଙ୍ଗଓ ଓଲି ମେସିନ୍ କୋ, LTD ବିନିମୟ ଏବଂ ବିଶ୍ world ର କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁ ation ାମଣା |

  ଜୁନ୍ 14 ରୁ 16, 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭିଏତନାମର ହୋ ଚି ମିନ୍ ସିଟିରେ "ପ୍ଲାଷ୍ଟେଚ୍ ଭିଏତନାମ 2023" ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେଲା |କଳିଙ୍ଗ ...

 • OULI ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସ୍ପୋର ପାଉଡର କାନ୍ଥ କ୍ରସ୍ ମେସିନ୍ ସୁବିଧା |

  ଜୁନ୍ 20, 2023 ରେ, ଜିଲିନ୍ ଗ୍ରାହକ ନିଜର ଗାନୋଡର୍ମା ଲୁସିଡମ୍ ସ୍ପୋର ପାଉଡର ଆଣି ସ୍ପୋର ପାଉଡର କାନ୍ଥ କ୍ରସିଂ ମେସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରେ ସ୍ପୋର ପାଉଡର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିବା ହାର 100% ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା: ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଅଧୀନରେ ସ୍ପୋର ପାଉଡର ଫର୍ମ) OULI ମେସିନାରୀ ସ୍ପୋର ପାଉଡର କାନ୍ଥ କ୍ରସ୍ ମେସିନ୍ ସୁବିଧା ...

 • କଳିଙ୍ଗ ଓଉଲି ମେସିନ୍ କୋ।, LTD ରବର ଏବଂ ଟାୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗଦେବେ |

  କଳିଙ୍ଗଡୋ ଓଲି ମେସିନ୍ କୋ।, LTD ହୋ ଚି ମିନ୍ ସହର ଭିଏତନାମରେ ରବର ଏବଂ ଟାୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଯୋଗଦେବେ |14-16th ଜୁନ୍ ରୁବୁଥ ସଂଖ୍ୟା R54ତୁମର ପରିଦର୍ଶନକୁ ସ୍ୱାଗତ |କଳିଙ୍ଗଡୋ ଓଲି ମେସିନ୍ କୋ।, LTD ହେଉଛି ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ରବର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିର୍ମାତା ଯାହାକି R&D, ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |ଏହାର ପ୍ରୋ ...

 • ଜୁନ୍ 9, 2023 ରେ, Russian ଷ ଗ୍ରାହକ QINGDAO OULI CO।, LTD ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ |

  ଜୁନ୍ 9, 2023 ରେ, Russian ଷ ଗ୍ରାହକ QINGDAO OULI CO।, LTD ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ |OULI ର ନେତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ | ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ OULI କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ, ଗ୍ରାହକ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମିକ୍ସର୍, ରବର ପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ରବର ମିକ୍ସିଂ ମିଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ...

 • କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ରବର ମିଶ୍ରଣ ମିଲକୁ କିପରି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ |

  ରବର ମିକ୍ସିଂ ମିଲ୍ ହେଉଛି ହୋଲ୍ ରୋଲରର ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ, ଅପରେଟର୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ରୋଲର୍ କୁହାଯାଏ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ହସ୍ତକୃତ କିମ୍ବା ବ electric ଦୁତିକ ଭୂସମାନ୍ତର ଗତି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସହିତ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୋଲର ଦୂରତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା | କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା;ଥ ...