RUBBER Maşyn

Professional öndüriji, Bäsdeşlik bahasy, Iň gowy hyzmat

Kauçuk ussahanasynyň umumy çözgüdi bilen üpjün etmek üçin

 • rezin hamyr

  rezin hamyr

  Model: X (S) N-3 / X (S) N-10 / X (S) N-20 / X (S) N-35 / X (S) N-55 / X (S) N-75 / X (S) N-110 / X (S) N-150 / X (S) N-200
  Bu rezin dispersiýa dyzlaýjy (banberi mikser) esasan tebigy rezin, sintetiki kauçuk, gaýtadan işlenen kauçuk we plastmassa, köpükli plastmassalary plastmassalaşdyrmak we garyşdyrmak üçin ulanylýar we dürli derejeli materiallary garyşdyrmakda ulanylýar.

 • rezin garyjy degirmen

  rezin garyjy degirmen

  Model : X (S) K-160 / X (S) K-250 / X (S) K-360 / X (S) K-400 / X (S) K-450 / X (S) K-560 / X (S) K-610 / X (S) K-660
  Iki rulon kauçuk garyjy degirmen çig rezin, sintetiki kauçuk, termoplastika ýa-da EVAwith himiki maddalaryny soňky materiallara garyşdyrmak we ýuwmak üçin ulanylýar.Iň soňky material rezin plastmassa önümleri öndürmek üçin kalendara, gyzgyn presslere ýa-da beýleki gaýtadan işleýän maşynlara iýmitlenip bilner.

 • Kauçuk kalendar

  Kauçuk kalendar

  Model: XY-2 (3) -250 / XY-2 (3) -360 / XY-2 (3) -400 / XY-2 (3) -450 / XY-2 (3) -560 / XY-2 (3) -610 / XY-2 (3) -810
  Kauçuk kalendar rezin önümleri gaýtadan işlemekde esasy enjam bolup, esasan mata rezin goýmak, mata rezinlemek ýa-da rezin list ýasamak üçin ulanylýar.

 • Kauçuk wulkanizasiýa metbugat enjamy

  Kauçuk wulkanizasiýa metbugat enjamy

  Model: XLB-DQ350x350x2 / XLB-DQ400x400x2 / XLB-DQ600x600x2 / XLB-DQ750x850x2 (4) / XLB-Q900x900x2 / XLB-Q1200x1200 / XLB-Q1200x25001
  Specialörite maksatly bu wulkanizasiýa maşyny rezin hünäri üçin enjamlary emele getirýär.

 • Kauçuk kafel metbugat enjamy

  Kauçuk kafel metbugat enjamy

  Model: XLB 1100x1100x1 / XLB 550x550x4
  Kauçuk kafel press maşyny daşky gurşaw rezin maşynynyň bir görnüşidir, galyndy teker rezin granulalaryny wulkanizasiýa we berkitmek arkaly dürli rezin pol plitalaryna gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, PU granulalaryny, EPDM granulalaryny we tebigat kauçuklaryny kafel hökmünde gaýtadan işläp biler.

 • GYSGAÇA ŞINA GÖRNÜŞ MASHINASY

  GYSGAÇA ŞINA GÖRNÜŞ MASHINASY

  OULI galyndy teker rezin poroşok enjamlary: galyndy teker tozanynyň dargamagyndan, magnit göterijiden düzülen barlag bölümi.Bu gaýtadan işleýiş tehnologiýasy, howanyň hapalanmagy ýok, galyndy suw ýok, işiň pes bahasy.lt galyndy teker rezin tozy öndürmek üçin iň oňat enjamdyr.

Biz hakda

| GELI ..

Qingdao Ouli maşyn CO., LTD, Hytaýyň Şandong welaýatynyň Çingdao şäheriniň günbatar kenaryndaky owadan Huangdaoda ýerleşýärdi. Biziň kompaniýamyz gözleg, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmat bilen rezin maşyn öndürýän kärhanada ýöriteleşendir.

 • Şondan bäri

  1997

  Meýdany

  5000

  Countriesurtlar

  100+

  Clents

  500+

Wideo görkezmek

Dostlaryňyza baryp görmek, gözden geçirmek we gepleşik geçirmek üçin hoş geldiňiz!

BIZION ŞAHYRYM

| ŞERTLER
 • bb3
 • Biziň abraýymyz 01
 • bb4
 • bb5
 • Biziň abraýymyz 02
 • bb6
 • Biziň abraýymyz 03
 • biziň abraýymyz 04

ýakynda

HABARLAR

 • “PLASTECH Wýetnam 2023” üstünlikli tamamlandy, “Qingdao Ouli Machine Co.”, LTD alyş-çalyş we dünýäniň dürli künjeklerinden alyjylar bilen gepleşikler

  2023-nji ýylyň 14-16-njy iýuny aralygynda Wýetnamyň Ho Chi Minh şäherinde “PLASTECH Wýetnam 2023” üstünlikli tamamlandy.Qingdao ...

 • OULI enjamlary Spore poroşok diwary döwýän maşynyň artykmaçlyklary

  2023-nji ýylyň 20-nji iýunynda Jilin müşderisi Spore poroşok diwaryny döwýän maşyny synamak üçin öz Ganoderma lucidum spora tozanyny getirdi, ezilenden soň spora poroşok diwarynyň döwülmegi 100% -e ýetdi :( mikroskopda spora poroşok görnüşi) OULI Machinery Spore poroşok diwary eziji maşyn artykmaçlygy ...

 • “QINGDAO OULI MACHINE CO., LTD” rezin we teker sergisine gatnaşar

  QINGDAO OULI MACHINE CO., LTD Wýetnamyň Ho Chi Minh şäherinde rezin we teker sergisine gatnaşar.14-16-njy iýunda.Otagyň belgisi R54.Saparyňyza hoş geldiňiz.QINGDAO OULI MACHINE CO., LTD, gözleg we dizaýn, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän professional rezin enjam öndüriji.Pro ...

 • 2023-nji ýylyň 9-njy iýunynda rus müşderisi QINGDAO OULI CO., LTD

  2023-nji ýylyň 9-njy iýunynda rus müşderisi QINGDAO OULI CO., LTDOULI-nyň lideri müşderini hut özi kabul etdi. Ilki bilen müşderini OULI zawodyna baryp gördi, müşderi laboratoriýa mikserine, rezin pressine we rezin garyjy fabrik bilen gyzyklandy ...

 • Kauçuk garyş fabrigini iş wagtynda nädip saklamaly

  rezin garyjy degirmen, içi boş rolikiň iki ters öwrüminiň esasy iş bölekleridir, öňdäki rolik diýilýän operator tarapyndaky enjam, roluň aralygyny sazlamak üçin el bilen ýa-da elektrik keseligine hereket edip biler. amal talaplary;Th ...